Tel. 040 - 230 69 20

Ministerie VWS bezoekt PoZoB

23 april 2018

Op vrijdag 20 april bracht een delegatie van het Ministerie van VWS een bezoek aan PoZoB. Sofie Tax en Farah Bandhoe van VWS  hadden zelf het initiatief genomen voor de afspraak. Ze waren niet alleen nieuwsgierig naar onze lokale en regionale acties om de samenwerking tussen huisartsen en apothekers te verbeteren. Bovenal vonden ze onze inspanning bijzonder en uitzonderlijk. Een voorbeeld voor de rest van het land.

Wat maakt onze aanpak zo bijzonder? In de video leggen we het uit:

Onder de video meer informatie over de succes- en knelpunten die we gedeeld hebben met VWS.

Successen
Tijdens de bijeenkomst was er gelegenheid voor een aantal huisartsen, apothekers en praktijkondersteuners om hun ervaringsverhaal te delen. Hierbij werd voornamelijk ingezoomd op de medicatiebeoordelingen.

Een greep uit genoemde successen:

– bewustwording over de medicatie is toegenomen bij de patiënt
– Onderlinge acceptatie tussen huisarts en apotheker over de gegeven adviezen verbetert gedurende het traject
– Medicatiebeoordelingen bevorderen de therapietrouw van de patiënt
– De drempel om vragen te stellen aan de zorgverlener is voor de patiënt lager geworden
– De lijntjes zijn korter tussen huisarts, apotheker en praktijkondersteuner

Knelpunten en wensen

In de manier waarop we in onze regio samenwerken lopen we voorop in Nederland. Aldus VWS. Dit zorgt er ook voor dat we tegen een aantal knelpunten aanlopen.

Een greep uit deze punten:

– Wij willen graag duurzame afspraken op langere termijn. Dit wringt met het korte termijn beleid van de zorgverzekeraar.

– We pleiten voor meer autonomie van onze zorggroep als het gaat om het vaststellen van de inhoud (van bijvoorbeeld een formularium). En minder bemoeienis van de zorgverzekeraar.

– We signaleren informatieverlies bij data-uitwisseling door verschillende ICT systemen. We pleiten dan ook voor goede ICT voorzieningen voor veilige data-uitwisseling.

Toekomst

Momenteel voeren we vanuit PoZoB gesprekken met onze preferente zorgverzekeraars, CZ en VGZ. Daar blijven we consequent de kwaliteit en inhoud van de zorg voorop stellen. Wanneer we meer beweegruimte krijgen kunnen we onze aanpak ook in de toekomst voort zetten.

Het sterkt ons dat VWS openlijk uitspreekt dat we prachtig werk hebben verzet waarbij we zorgvuldig en opbouwend PerfectSamen op de lokale en regionale kaart hebben gezet.

Hulde dus voor alle betrokken praktijkondersteuners, huisartsen en apothekers!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?