Tel. 040 - 230 69 20

Meer zorg voor patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat vindt plaats bij de huisarts

6 maart 2018

Huisartsen Ad de Boer (Valkenswaard) en Ineke Hussaarts (Nederweert) begonnen in 2016 met de pilot bewegingsapparaat. Doel van de pilot is om meer zorg voor patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat in de eerste lijn te laten plaatsen vinden, uiteraard met behoud van kwaliteit van zorg. Laagdrempelig, dichtbij en zonder het eigen risico te hoeven aanspreken.

Daarvoor hebben Ad en Ineke een kaderopleiding gevolgd waardoor zij gespecialiseerd zijn in de zorg voor het bewegingsapparaat. Zo kunnen huisartsen uit de regio   (in dit geval Valkenswaard, Bergeijk/Eersel, Aalst/Waalre en Nederweert) patiënten doorsturen naar Ad en Ineke in plaatst van naar de tweede lijn. Zo kun je als collega’s laagdrempelig  gebruik maken van elkaars expertise.

Eerst ervaringen van de pilot: 70 % wordt geholpen door de huisarts
Inmiddels hebben Ad en Ineke ruim 300 patiënten gezien. 30% daarvan zijn uiteindelijk verwezen naar het ziekenhuis en 70% zijn binnen de eerste lijn geholpen (door bijvoorbeeld de diagnose te helpen stellen en beleid uit te zetten of therapeutische injecties te geven).
Zorgbelang Brabant heeft een rol gespeeld in de patiënten evaluatie. Alle patiënten hebben 6 weken en 6 maanden na het consult van Ad of Ineke vragenlijsten gekregen over de resultaten van de behandeling. De resultaten zijn overwegend positief. Patiënten noemen bijvoorbeeld de makkelijke toegankelijkheid, korte wachttijden, de knowhow van de kaderartsen en het ontbreken van een eigen bijdrage (valt buiten het eigen risico).

Welke patiënten kunnen worden doorverwezen?
Ad de Boer: ‘Wij zien bijvoorbeeld patiënten met schouder, knie en heupproblemen maar ook sportblessures. Eigenlijk wilde de eigen huisarts de patiënt al doorsturen naar het ziekenhuis maar komen ze eerst 1 of 2 keer bij ons, de eigen huisarts houdt de regie.  Langdurige rug en nek klachten evenals ernstige slijtage aan knie of heup vallen buiten het bestek van de pilot.

Uitbreiding pilot
Vanwege de goede ervaringen zowel aan de kant van de kaderhuisartsen als die van de behandelde patiënten wordt de pilot uitgebreid van 30.000 patiënten die gezien zijn vanaf 2018 naar 100.000 patiënten. De regio was aanvankelijk alleen Valkenswaard en Nederweert, vanaf nu sluiten Aalst/ Waalre, Bergeijk/Eersel en Weert ook aan.

PoZoB streeft ernaar regionaal deze horizontale verwijzing te realiseren. Het komende jaar is de intentie de specialisten van de regionale ziekenhuizen in de pilot te betrekken, bijvoorbeeld door het opzetten van een gezamenlijk spreekuur. Het is voor de toekomst van belang vaste afspraken te maken met zorgverzekeraar en ziekenhuis zodat afspraken over substitutie van zorg kunnen worden gemaakt. Zo wordt horizontaal verwijzen structurele zorg.

Vragen?
Heb je interesse, vragen of wil je meer weten over de pilot? Maak dit dan kenbaar aan Ad de Boer, algemeen stafarts bij PoZoB: a.deboer@pozob.nl.

Wat is het bewegingsapparaat?
Het bewegingsapparaat is het orgaansysteem waardoor de mens zich kan voortbewegen. Het valt onder te verdelen in:

  1. Het passieve bewegingsapparaat, het skelet en bindweefselkapsels, die steun bieden en door middel van gewrichten bewegingen mogelijk maken.
  2. Het actieve bewegingsapparaat, de skeletspieren die door samen te trekken de beweging veroorzaken

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?