Tel. 040 - 230 69 20

Zelfhulp

Wat is het precies?

Zelfhulp is het uitwisselen van ervaringen door twee of meer mensen over eenzelfde onderwerp met als doel op een positieve manier van elkaar te leren. Door te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt kom je veel sneller tot oplossingen voor je eigen probleem. Deze vorm van zorg, ook wel informele zorg genoemd, past binnen de visie van PoZoB op zorgverlening.

Waarom is het noodzakelijk?

Informele zorg met lotgenotencontacten, is niet nieuw, maar wordt wel steeds belangrijker door de toenemende druk op de huisartsenzorg, en patiënten die meer eigen regie en verantwoordelijkheid nemen.

Welke rol speelt PoZoB hierbij?

PoZoB ziet Zelfhulp als een mogelijkheid voor patiënten om op een laagdrempelige manier in contact te komen met andere mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. In dit contact kunnen zij ervaringen uitwisselen, en antwoorden vinden op vragen die voor een zorgverlener moeilijk te beantwoorden zijn.

Daarnaast past zelfhulp als ondersteuningsvorm in de brede definitie van Positieve Gezondheid (M. Huber). De regionale organisaties Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant en  ZelfhulpVerbindt bieden elk op eigen wijze een handreiking richting informele zorg. Denk daarbij aan de organisatie en ondersteuning van zelfhulpgroepen door de stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant of de zelfregietool van Zelfhulpverbindt.nl.

Waar staan we op dit moment?

Omdat Zelfhulp een goede aanvulling is op de manier van zorgverlening binnen Zorg op Maat, wordt Zelfhulp momenteel tijdens de teamoverleggen en via de coaches van IZP/MGP onder de aandacht gebracht bij huisartsen en praktijkondersteuners. ZelfhulpVerbindt en Zelfhulpnetwerk helpen ons daarbij.

Waar willen we over 5 jaar staan?

Zelfhulp is een vanzelfsprekende aanvulling op de medische zorg voor de patiënt met een chronische aandoening. Er wordt breed gebruik van gemaakt, steeds meer mensen hebben positieve ervaringen met zelfhulp. Dit kan zijn zelfhulp geven of zelfhulp ontvangen.

Anderen over…

Daarnaast leest u op de site van ZelfhulpVerbindt verhalen van mensen die iets ingrijpends in hun leven zijn tegengekomen, en hoe zij daar mee om zijn gegaan. Verhalen die zij graag delen zodat anderen daar weer iets aan kunnen hebben.

Wilt u meer weten over Zelfhulp? Neem dan contact op met Nout Willems via n.willems@pozob.nl

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?