Tel. 040 - 230 69 20

Inzicht in zorgresultaten dankzij kwaliteitsspiegel

30 maart 2017

Vorig jaar heeft de kwaliteitsspiegel zijn intrede gedaan in een aantal huisartspraktijken. De praktijk van huisarts en stafarts Jaap Kroon (praktijk Anderegglaan) werkt inmiddels bijna een jaar met de spiegel. We spraken hem en praktijkondersteuner Kim Temme over de aanpak en de voordelen die het hen oplevert.

Meer zicht op de patiënt

Kim Temme: “In september 2015 ben ik begonnen als praktijkondersteuner bij deze praktijk. Toen ik begon met inwerken ontdekte mijn mentor dat een aantal patiënten niet in beeld waren. Zo kwam het voor dat patiënten die wel in het informatiesysteem van de huisarts stonden, maar niet bij mij bekend waren. We zochten het uit. En wat bleek? Ze waren wel gezien, alleen waren niet alle gegevens op de juiste manier geregistreerd in ons gezamenlijke systeem Care2U. Daardoor stonden ze ook niet op het bekende ‘patiënten-registratie-lijstje’ dat ik bijhoud. Dit lijstje is als het ware een volgsysteem voor patiënten. Met de hele praktijk zijn we toen aan de slag gegaan om deze patiënten in beeld te brengen en sindsdien werken we met zijn allen in hetzelfde systeem: Care2U.”

Je probeert mensen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden, het is heel fijn als je dat terugziet in cijfers

Een nuttig hulpmiddel

Wat levert het werken met de kwaliteitsspiegel op? Kim: “Het geeft ons een goed overzicht om de kwaliteit van zorg in de praktijk te toetsen. Per zorgprogramma zie je hoe je als praktijk scoort op proces- en uitkomstindicatoren. Dit wordt afgezet tegen het PoZoB gemiddelde.”

“Het behoeft wel uitleg omdat de cijfers op zichzelf niet voldoende zeggen over de kwaliteit van zorg. Je moet ze wel op de juiste manier interpreteren.” Jaap Kroon vult aan: “Het ligt er ook aan hoe je includeert. Stel je hebt veel mensen met een hoge ziektelast, dan scoor je ook lager. Heb je relatief veel mensen met een lage(re) ziektelast dan zie je dat terug in hogere scores.”

Kim en Jaap zien de kwaliteitsspiegel als een mooie samenvatting van de uitkomst- en procesindicatoren, waarmee zij het gesprek binnen de praktijk en met PoZoB aangaan. Jaap: “Het is fijn als je alle patiënten in beeld hebt. Maar het is voor mij minstens zo waardevol als je vervolgens met elkaar, als praktijk, de patiënten bespreekt. De kwaliteitsspiegel helpt ons daarbij. Vanuit de kwaliteitsspiegel ben ik daarom samen met onze praktijk aan de slag gegaan om de voor ons belangrijke accenten te leggen. Zo heb ik zelf ook lijstjes gemaakt van scores aan de hand van getallen uit de benchmark. Daar heb ik kleuren aan toegevoegd: groen gaat goed, dat is dus geen punt van aandacht, en bij rood kijken we hoe we dit kunnen verbeteren.”

De juiste indicatoren meten

Jaap: “Bij de kwaliteitsspiegel moet het echt duidelijk zijn dat het niet ligt aan de patiëntenmix en het moeten indicatoren zijn waar je als praktijk zelf iets aan kan doen.

De praktijk heeft met deze werkwijze in vrij korte tijd indicatoren die onder de minimale norm waren weer op het gemiddelde van PoZoB gekregen. Dat scherpe doel had Jaap ook helder geformuleerd: “Bereik dat op 1 september 2016 de procesindicatoren voor de zorgprogramma’s DM2, CVRM en VVR tenminste op zorggroepniveau zijn.” Dit was tegelijkertijd ook een doelstelling in het jaarplan van de NPA-praktijkaccreditatie. Het is een hele prestatie dat dit doel in enkele maanden tijd is gehaald. Dat komt omdat ze hier als team enthousiast mee aan de slag zijn gegaan.

Na een maand kan je zien of het beter gaat. Gaat het van rood naar groen? Dan zitten we goed.

Volgens Jaap is het formuleren van een heldere doelstelling waarmee je gaat verbeteren dan ook belangrijk. “Dit is niet altijd eenvoudig. Maar hoe scherper je het doel stelt des te makkelijker kan je hier met elkaar aan werken en zorgen dat je de cijfers en de verbetering in beeld brengt.”

De kracht van het team

Om met de kwaliteitsspiegel aan de slag te kunnen is het belangrijk dat je alle patiënten in beeld hebt. Maar dat is niet het enige. Het succes in Nuenen is vooral te danken aan het sterke team. Er wordt intensief samengewerkt en tijd vrij gemaakt om met elkaar te overleggen. Dit is echt een must voor goede samenwerking. Kim: “Zonder onze praktijkassistenten was het mij niet gelukt alle patiënten binnen afzienbare tijd in beeld te krijgen. Ze belden regelmatig patiënten na die niet in beeld waren. Het is prettig werken in een kleine praktijk met korte lijnen.”

Jaap is zelfs een halve dag meer op de praktijk gaan werken om dit proces van kwaliteitsverbetering goed te kunnen aansturen. Een mooi voorbeeld van hoe serieus iedereen in het team de zorgverbetering neemt.

kwaliteitsspiegel-Jaap_Kroon-Kim_Temme-PoZoB

Kim (rechts) en Jaap bekijken de laatste stand van zaken in de kwaliteitsspiegel. Praktijkassistente Lotte (links) roept patiënten op

Door: Dieuwke Oegema, stafmedewerker kwaliteit en beleid en Marieke Linstra, communicatieadviseur.

Kwaliteitscyclus
De kwaliteitsspiegel en het jaargesprek met de relatiemanager van PoZoB is onderdeel van de brede kwaliteitscyclus. Deze cyclus bestaat uit een plan, do, check, act (PDCA) werkwijze. Samen met onze huisartspraktijken streven we er naar dat de verbetering van de kwaliteit van zorg een continu proces is.
kwaliteitsspiegel
Voor de chronische zorgprogramma’s is de kwaliteit van zorg van de praktijk samengevat in de kwaliteitsspiegel. Hierin worden de indicatoren van een praktijk vergeleken met het gemiddelde en de praktijkvariatie van alle PoZoB-praktijken. Met dit hulpmiddel kan de praktijk aan de slag om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?