Tel. 040 - 230 69 20

Hoe organiseer je persoonsgerichte zorg binnen je praktijk?

Het antwoord op deze vraag is volgens Jolanda Cornelis -relatiemanager van PoZoB- even simpel als uitdagend: “Dat doe je zoals dat het beste past bij jouw praktijk. We nodigen je graag uit om na te denken waarom jullie aan de slag willen met Persoonsgerichte Zorg. Dan is de volgende vraag wanneer en hoe jij en je collega’s dat willen doen? We kunnen jullie met het programma Persoonsgerichte Zorg daarbij begeleiden, ondersteunen en faciliteren.”

“We zien dat huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten steeds meer zorg moeten bieden in minder tijd en voor minder geld. Dat legt op verschillende manieren druk op praktijken en de mensen die er werken. Het is belangrijk om je als praktijk voor te bereiden op de toekomst. Wij kijken en denken graag met een praktijk mee. De Praktijkspiegel -naar mijn visie een cadeautje van PoZoB- is een beknopt overzicht van de benchmark gegevens uit Care2U, geen rapport van goed of fout, maar een hulpmiddel om je focus te kunnen bepalen. De Praktijkspiegel is bovendien een mooie basis voor een open gesprek. Vragen die dan naar boven kunnen komen: Hebben jullie je patiënten goed in beeld? Hoe staan jullie chronische patiënten er voor? Waar ligt voor jullie praktijk de focus? Waar zou je de komende tijd aan willen werken en wat heb je daarvoor nodig? Op welke manier past Persoonsgerichte Zorg bij jullie plannen? Is het dan nodig om dingen wellicht anders te organiseren? Als mensen het prettig vinden en het handig is, zoeken we verder de verdieping en nodigen we eventueel een expert uit. We hebben een heel team van experts die we kunnen vragen om mee te denken.”

Volgens Jolanda levert dat veel op. Zowel voor de praktijk als voor individuele zorgverleners. “Er was laatst een mooi voorbeeld van een POH die bij het terugkijken van een opgenomen gesprek aangaf dat ze zo hard aan het werk was voor een patiënt en toch kwam haar boodschap niet binnen bij de patiënt. Na een gezamenlijke analyse met de videocoach kon de POH het gesprek met de patiënt anders voeren. Er kwam bij de patiënt een bewustwording op gang die nodig was, waardoor hij uiteindelijk zelf aan het werk ging. Hij wilde van de insuline af en dat lukte hem na verloop van tijd. Dat laat wel zien dat jij wel een verandering kunt wensen, maar dat lukt meestal pas als de patiënt dat zelf ook wil. Soms zijn er wat extra tools nodig om dat bewustzijn te creëren.”

Die persoonsgerichte aanpak brengt ook voor de praktijk als geheel positieve veranderingen met zich mee. Jolanda: “Je creëert met een juiste organisatie van Persoonsgerichte Zorg meer rust binnen de praktijk. Ik ben ervan overtuigd dat je als zorgverlener dan meer werkplezier ervaart, je jezelf opnieuw uitvindt en je ontdekt dat je dingen ook op een andere manier kunt aanpakken. Dat kan soms een openbaring zijn. Het leidt vaak tot andere gesprekken met patiënten, die minder energie kosten. De positieve interactie die je met patiënten ervaart, leveren juist meer energie op. Je behaalt dan makkelijker betere resultaten, waardoor je patiënten gezonder en gelukkiger worden. Al geldt dat natuurlijk niet voor iedere patiënt.”

Het programma -dat een looptijd heeft van minimaal twee jaar- biedt voor het realiseren van Persoonsgerichte Zorg binnen een praktijk volgens Jolanda alle mogelijkheden. “Binnen die tijd doorloop je als praktijk meestal zes fases. Waar je start, hangt af van waar jouw praktijk staat. Dat kun je eventueel samen met mij of één van mijn collega’s onderzoeken. We denken graag met jullie mee. Het belangrijkste is dat je de voordelen en het belang van Persoonsgerichte Zorg ziet.”

Lees meer over de hoe je aan de slag kunt met de 6 fases.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?