Tel. 040 - 230 69 20

Categorie: POH Astma / COPD

Verdiepingsscholing Astma COPD, dinsdag 12 december 2023 POH

26 maart 2023

Doelgroep: praktijkondersteuners van PoZoB die werken met het zorgprogramma astma/COPD. Deze scholing komt in aanmerking voor 4 accreditatiepunten. Deze scholing is verplicht 1 x per 3 jaar. Je mag hiervoor 3,5 uur scholingstijd declareren. Docent: Maria

Online Scholing Spirometrie, dinsdag 21 november 2023, POH

26 maart 2023

Deze scholing is alleen online te volgen.
Dit is een vernieuwde versie van de scholing “spirometrie”, waarbij naast de uitvoering van de spirometrie ook de interpretatie (adhv ROER) en het vervolg beleid aan bod komen aan de hand van casuïstiek.
De scholing kan facultatief door iedere POH /HA gevolgd worden, echter voor zelf blazende- en/of zelf beoordelende huisartsenpraktijken die geen CASPIR-cursus gevolgd hebben, is dit een verplichte scholing welke 1x per 3 jaar gevolgd dient te worden.
De scholing is voor huisartsen en POH geaccrediteerd met 3 punten.
LET OP: om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten dient iedere deelnemer uiterlijk 1 maand na de scholing een casus aangeleverd te hebben welke beoordeeld is volgens de ROER en het vervolg beleid daarbij aan te geven. Hier krijgt u een terug koppeling over.
De scholing wordt gegeven door een staf-kaderarts Astma/COPD en een stafmedewerker / consulente vanuit DSP. Je mag hiervoor 3 uur scholingstijd declareren.
Deze scholing on-line gegeven via zoom of teams

Verdiepingsscholing stoppen met roken, farmacotherapie verdieping donderdag 7 december 2023, POH

26 maart 2023

Deze training wordt gegeven door een trainer van Sinefuma en is verplicht 1 x per 3 jaar te volgen. Je mag hiervoor 4 uur scholingstijd declareren.
Docent:Tiny Rooijendijk

Accreditatie: Deze scholing is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, de NVvPO en de V&VN met 3 punten.

Fysieke Scholing Spirometrie, maandag 18 september 2023, POH

26 maart 2023

Deze scholing is alleen fysiek te volgen.
Dit is een vernieuwde versie van de scholing “spirometrie”, waarbij naast de uitvoering van de spirometrie ook de interpretatie (adhv ROER) en het vervolg beleid aan bod komen aan de hand van casuïstiek.
De scholing kan facultatief door iedere POH /HA gevolgd worden, echter voor zelf blazende- en/of zelf beoordelende huisartsenpraktijken die geen CASPIR-cursus gevolgd hebben, is dit een verplichte scholing welke 1x per 3 jaar gevolgd dient te worden.
De scholing is voor huisartsen en POH geaccrediteerd met 3 punten.
LET OP: om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten dient iedere deelnemer uiterlijk 1 maand na de scholing een casus aangeleverd te hebben welke beoordeeld is volgens de ROER en het vervolg beleid daarbij aan te geven. Hier krijgt u een terug koppeling over.
De scholing wordt gegeven door een staf-kaderarts Astma/COPD en een stafmedewerker / consulente vanuit DSP. Je mag hiervoor 3 uur scholingstijd declareren.
Binnenkomst met broodjes 17:30

Verdiepingsscholing astma/COPD woensdag 17 mei 2023, POH

26 maart 2023

Doelgroep: praktijkondersteuners van PoZoB die werken met het zorgprogramma astma/COPD. Deze scholing komt in aanmerking voor 4 accreditatiepunten. Deze scholing is verplicht 1 x per 3 jaar. Je mag hiervoor 3,5 uur scholingstijd declareren. Docent: Maria

Basis scholing stoppen met roken, deel 2: farmacotherapie dinsdag 28 maart 2022, POH

26 maart 2023

De basistraining stoppen met roken is een training verdeeld over 2 dagdelen: donderdag 16 maart en dinsdag 28 maart. Deelname voor beide dagen is verplicht. De training wordt gegeven door een trainer van Sinefuma en is verplicht in het 1e jaar voor iedere beginnende praktijkondersteuner.
Docent: Ineke Mulder

Accreditatie: Deze scholing is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, de NVvPO en de V&VN met 3 punten. Je mag hiervoor 4 uur scholingstijd declareren.

Verdiepingsscholing stoppen met roken, farmacotherapie verdieping donderdag 20 april 2023, POH

26 maart 2023

Deze training wordt gegeven door een trainer van Sinefuma en is verplicht 1 x per 3 jaar te volgen. Je mag hiervoor 4 uur scholingstijd declareren.
Docent:Tiny Rooijendijk

Accreditatie: Deze scholing is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, de NVvPO en de V&VN met 3 punten.

Blijf op de hoogte

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?