Tel. 040 - 230 69 20

Categorie: POH Astma / COPD

Verdiepingsscholing stoppen met roken, farmacotherapie verdieping dinsdag 13 december 2022, POH

27 juni 2022

Deze training wordt gegeven door een trainer van Sinefuma en is verplicht 1 x per 3 jaar te volgen.
Docent: Rutger

Accreditatie: Deze scholing is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, de NVvPO en de V&VN met 3 punten.

Scholing Interpreteren Spirometrie en (vervolg-) beleid maandag 7 november 2022, POH

27 juni 2022

Dit is een vernieuwde versie van de scholing “interpreteren spirometrie”, waarbij naast het interpreteren van de spirometrie, ook gekeken wordt naar het (vervolg-) beleid. De scholing is voor huisartsen en POH geaccrediteerd met 3 punten.

Verdiepingsscholing Astma/COPD donderdag 20 oktober 2022, POH

27 juni 2022

Deze verdiepingsscholing wordt georganiseerd voor zowel huisartsen als praktijkondersteuners. Er wordt dieper ingegaan op verschillende onderwerpen die als lastig worden ervaren. Ook de nieuwe inzichten vanuit de recent uitgekomen NHG standaarden zullen besproken worden.

Verdiepingsscholing Astma/COPD dinsdag 6 december 2022, POH

27 juni 2022

Doelgroep: praktijkondersteuners van PoZoB die werken met het zorgprogramma astma/COPD. Accreditatiepunten 4.
Docent: Maria of Marjoleine

Reanimatietraining maandag 7 november 2022, POH

27 juni 2022

De opzet van deze training is opgesplitst in een theoriemodule, via e-learning, en het praktijkdeel.

Scholing Interpreteren Spirometrie en (vervolg-) beleid woensdag 21 september 2022, POH

27 juni 2022

Dit is een vernieuwde versie van de scholing “interpreteren spirometrie”, waarbij naast het interpreteren van de spirometrie, ook gekeken wordt naar het (vervolg-) beleid. De scholing is voor huisartsen en POH geaccrediteerd met 3 punten.

Reanimatietraining donderdag 7 juli 2022, POH

27 juni 2022

De opzet van deze training is opgesplitst in een theoriemodule, via e-learning, en het praktijkdeel.

Reanimatietraining donderdag 6 oktober 2022, POH

27 juni 2022

De opzet van deze training is opgesplitst in een theoriemodule, via e-learning, en het praktijkdeel.

Basisscholing Astma/COPD maandag 26 september 2022, POH

27 juni 2022

Dit is een verplichte scholing voor beginnende praktijkondersteuners, binnen een jaar na start, die (gaan) werken met het zorgprogramma astma/COPD. Deze scholing komt in aanmerking voor 3 accreditatiepunten per bijeenkomst. Ook is deze scholing toegankelijk voor de ervaren POH die weer even de puntjes op de i wil zetten.

Blijf op de hoogte

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?