Tel. 040 - 230 69 20

Categorie: POH Astma / COPD

Basisscholing astma/COPD, dinsdag 21 maart 2023, POH

29 november 2022

Dit is een verplichte scholing voor beginnende praktijkondersteuners die (gaan) werken met het zorgprogramma astma/COPD. Deze scholing komt in aanmerking voor 3 accreditatiepunten per bijeenkomst. Ook is deze scholing toegankelijk voor de ervaren POH die weer even de puntjes op de i wil zetten.

Verdiepingsscholing astma/COPD woensdag 17 mei 2023, POH

29 november 2022

Doelgroep: praktijkondersteuners van PoZoB die werken met het zorgprogramma astma/COPD. Accreditatiepunten 4. Deze scholing is verplicht 1 x per 3 jaar. Docent: Maria

Scholing Spirometrie, maandag 18 september 2023, POH

29 november 2022

Dit is een vernieuwde versie van de scholing “spirometrie”, waarbij naast de uitvoering van de spirometrie ook de interpretatie (adhv ROER) en het vervolg beleid aan bod komen aan de hand van casuïstiek.
De scholing kan facultatief door iedere POH /HA gevolgd worden, echter voor zelf blazende- en/of zelf beoordelende huisartsenpraktijken die geen CASPIR-cursus gevolgd hebben, is dit een verplichte scholing welke 1x per 3 jaar gevolgd dient te worden.
De scholing is voor huisartsen en POH geaccrediteerd met 3 punten.
LET OP: om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten dient iedere deelnemer uiterlijk 1 maand na de scholing een casus aangeleverd te hebben welke beoordeeld is volgens de ROER en het vervolg beleid daarbij aan te geven. Hier krijgt u een terug koppeling over.
De scholing wordt gegeven door een staf-kaderarts Astma/COPD en een stafmedewerker / consulente vanuit DSP.
Deze scholing on-line volgen via zoom of teams kan wel maar wordt afgeraden. Mocht je dit willen geef dit dan naast aanmelding apart door aan scholing@pozob.nl
binnenkomst met broodjes 17:30

Verdiepingsscholing stoppen met roken, farmacotherapie verdieping dinsdag 13 december 2022, POH

29 november 2022

Deze training wordt gegeven door een trainer van Sinefuma en is verplicht 1 x per 3 jaar te volgen.
Docent: Rutger

Accreditatie: Deze scholing is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, de NVvPO en de V&VN met 3 punten.

Verdiepingsscholing Astma/COPD dinsdag 6 december 2022, POH

29 november 2022

Doelgroep: praktijkondersteuners van PoZoB die werken met het zorgprogramma astma/COPD. Accreditatiepunten 4.
Docent: Maria of Marjoleine

Leergang Consultvoering Positieve Gezondheid, donderdagen 19/01, 02/03, 25/05 2023, POH

29 november 2022

De leergang Positieve Gezondheid is een vrijwillig scholingstraject voor huisartsen en ervaren praktijkondersteuners Somatiek in het kader van het programma Persoonsgerichte Zorg.
Ook POH GGZ zijn welkom, maar houd de agenda in de gaten want we organiseren voor hen (waarschijnlijk) ook een aparte training.

Accreditatie: 6 punten
Maximaal 12 deelnemers (POH en huisartsen)

Inhoud
Positieve Gezondheid hebben we als PoZoB als kernvisie omarmt en ligt ten grondslag aan de wijze waarop wij gezondheid benaderen en zorg verlenen.
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Positieve Gezondheid is uitgewerkt in 6 dimensies voor een bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
Meer info over Positieve Gezondheid lees je op www.iph.nl.

Verdiepingsscholing Astma COPD, dinsdag 7 maart 2023, POH

29 november 2022

Doelgroep: praktijkondersteuners van PoZoB die werken met het zorgprogramma astma/COPD. Accreditatiepunten 4. Deze scholing is verplicht 1 x per 3 jaar. Docent: Maria

scholing Spirometrie, woensdag 15 februari 2023, POH

29 november 2022

Dit is een vernieuwde versie van de scholing “spirometrie”, waarbij naast de uitvoering van de spirometrie ook de interpretatie (adhv ROER) en het vervolg beleid aan bod komen aan de hand van casuïstiek.
De scholing kan facultatief door iedere POH /HA gevolgd worden, echter voor zelf blazende- en/of zelf beoordelende huisartsenpraktijken die geen CASPIR-cursus gevolgd hebben, is dit een verplichte scholing welke 1x per 3 jaar gevolgd dient te worden.
De scholing is voor huisartsen en POH geaccrediteerd met 3 punten.
LET OP: om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten dient iedere deelnemer uiterlijk 1 maand na de scholing een casus aangeleverd te hebben welke beoordeeld is volgens de ROER en het vervolg beleid daarbij aan te geven. Hier krijgt u een terug koppeling over.
De scholing wordt gegeven door een staf-kaderarts Astma/COPD en een stafmedewerker / consulente vanuit DSP.
Deze scholing on-line volgen via zoom of teams kan wel maar wordt afgeraden. Mocht je dit willen geef dit dan naast aanmelding apart door aan scholing@pozob.nl
binnenkomst met broodjes 17:30

Verdiepingsscholing Astma COPD, dinsdag 12 december 2023 POH

29 november 2022

Doelgroep: praktijkondersteuners van PoZoB die werken met het zorgprogramma astma/COPD. Accreditatiepunten 4. Deze scholing is verplicht 1 x per 3 jaar. Docent: Maria

Scholing Spirometrie, dinsdag 21 november 2023, POH

29 november 2022

Dit is een vernieuwde versie van de scholing “spirometrie”, waarbij naast de uitvoering van de spirometrie ook de interpretatie (adhv ROER) en het vervolg beleid aan bod komen aan de hand van casuïstiek.
De scholing kan facultatief door iedere POH /HA gevolgd worden, echter voor zelf blazende- en/of zelf beoordelende huisartsenpraktijken die geen CASPIR-cursus gevolgd hebben, is dit een verplichte scholing welke 1x per 3 jaar gevolgd dient te worden.
De scholing is voor huisartsen en POH geaccrediteerd met 3 punten.
LET OP: om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten dient iedere deelnemer uiterlijk 1 maand na de scholing een casus aangeleverd te hebben welke beoordeeld is volgens de ROER en het vervolg beleid daarbij aan te geven. Hier krijgt u een terug koppeling over.
De scholing wordt gegeven door een staf-kaderarts Astma/COPD en een stafmedewerker / consulente vanuit DSP.
Deze scholing on-line volgen via zoom of teams kan wel maar wordt afgeraden. Mocht je dit willen geef dit dan naast aanmelding apart door aan scholing@pozob.nl
binnenkomst met broodjes 17:30

Blijf op de hoogte

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?