Tel. 040 - 230 69 20

PoZoB tekent Convenant Wijkgericht Werken in Eindhoven

16 november 2017

Onze medisch directeur Arnold Romeijnders tekende vanmiddag het Convenant Wijkgericht Werken in Eindhoven. Een convenant dat de samenwerking bekrachtigd tussen verschillende partijen in Eindhoven die samen de verantwoordelijkheid nemen voor eerstelijnsondersteuning en zorg voor de inwoners van Eindhoven. Hiermee wordt het wijkgericht samenwerken geïntensiveerd. Het doel is voor meer mensen en huishoudens een stabiele situatie te creëren en terugval en crisis vaker te voorkomen.

De verschillende partijen bestaan uit Zorggroep DOH, Zorggroep PoZoB, Stichting WIJeindhoven, leden van het VVT Platform Zuidoost Brabant in Eindhoven (Archipel, Sint Anna klooster, Vitalis, Zuidzorg) vertegenwoordigd door Zuidzorg en Sint Anna klooster, SGE en de gemeente Eindhoven. Samen gaan wij voor een efficiënte aanpak waarbij iedere inwoner van Eindhoven passende zorg- en hulpverlening ontvangt.

Binnen deze aanpak is het doel om inwoners zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun gezondheid en welzijn. Samen met de professionals wordt gekeken naar wat wensen en mogelijkheden van de inwoners zijn, waarbij zoveel mogelijk uitgaan van de eigen omgeving erg belangrijk is. Er wordt regelmatig bij de inwoners getoetst of het aanbod aansluit bij de behoefte. De verschillende partijen evalueren met elkaar en sturen bij waar nodig.

Door deze intensievere samenwerking tussen verschillende partijen hebben we meer zicht in elkaars competenties, waardoor een betere onderlinge taakverdeling zal ontstaan.

Om de aanpak te laten slagen is een goede samenwerking essentieel. Het tekenen van het samenwerkingsconvenant is dan ook een mooi begin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?