Tel. 040 - 230 69 20

PoZoB Academy dinsdag 12 februari 2019, Kantoor

PoZoB Academy 2019: over onze koers naar Persoonsgerichte Zorg

PoZoB Academy 2019 staat in het teken van de doorontwikkeling van de chronische zorg.

Het is de ambitie van PoZoB dat iedere patiënt persoonsgerichte zorg ontvangt waar dat kan. Daarbij staat de mens centraal en niet de ziekte. Patiënten ontvangen zorg en ondersteuning op maat, op de plek waar dat het beste past.

Om deze koers naar persoonsgerichte zorg in te zetten hebben we een aantal bijzondere mensen uitgenodigd om jullie te inspireren over de ontwikkelingen op het gebied van persoonsgerichte zorg zowel voor GGZ als voor de somatische programma’s.

Diabetes 3.0

Van protocollaire zorg naar persoonsgerichte zorg

Prof. Guy Rutten, hoogleraar Diabetologie in de eerstelijnszorg, neemt ons mee in de ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg binnen het somatische programma, hij benadrukt het belang van het fundament, de protocollaire zorg, en daagt ons uit om te benutten wat goed is en te vervangen wat beter kan. (Op 12 februari zal (kader)huisarts Diana Rietdijk deze sessie voor haar rekening nemen)

De nieuwe GGZ

Van diagnosegericht naar weerbaarheidsbevordering

Jim van Os, hoogleraar in de psychiatrie, geeft zijn visie op persoonsgerichte zorg vanuit het nieuwe denken over GGZ. Hij stelt dat we mensen niet uit hun omgeving moeten halen voor een behandeling, maar juist de zorg naar hen toe brengen. In hun eigen wijk. Hij benadrukt het belang van weerbaarheidsbevordering en zelfmanagement waarbij dagelijkse activiteiten in de eigen omgeving een belangrijk onderdeel vormen.

Dromen vangen

Persoonsgerichte zorg vanuit patiëntperspectief

Laila Saveur is patiënte van huisarts Arnold Romeijnders die na een noodlottig ongeval een aantal weken in coma heeft gelegen en daarna grote moeite had met het protocollaire revalidatietraject. Oefentherapeut Mensendieck en dansdocente, Estelle Schatorié, stelt een andere aanpak voor, persoonsgericht, op maat voor Laila. Zij daagt Laila uit om actief te worden en haar dromen te verwezenlijken.

Velden uit het intranet

Registratie ingeschakeld

1

Registratie open

1

Registratie sluit op

2019/02/01 15:00

Registratie geannuleerd

Maximum aantal registraties

20

Beschikbare plaatsen

2

Informatie

Beschikbare plaatsen: 2

Data informatie

12-02-2019 16:00 tot 12-02-2019 21:00

Locatie: Conference Center High Tech Campus

Adres: High Tech Campus 1b 5656 AE Eindhoven


Blog

Hier lees je de verzameling blogs van Niels, wijlen directeur van PoZoB.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?