Tel. 040 - 230 69 20

Persoonsgerichte en oplossingsgerichte consultvoering, 22/04, 27/05, 24/06 2024, huisartsen en POH Somatiek

Doelgroep

Huisartsen en POH Somatiek. Accreditatie 8 punten.

Verpleegkundig specialisten en physician assistents zijn ook welkom, accreditatie is voor hen niet van toepassing.

Doel van de scholing

Na afloop van deze scholing hebben de deelnemers kennis van de principes, methoden en

technieken van oplossingsgerichte gespreksvoering en zijn zij in staat om patiënten op

oplossingsgerichte wijze te begeleiden met de problemen die de patiënten ervaren.

De deelnemers hebben tijdens de training zelf ervaren hoe het is om oplossingsgericht te

worden begeleid.

Theoretisch kader

Het oplossingsgericht werken heeft zijn oorsprong buiten de huisartsenzorg. De

oorspronkelijke theorie, vertaald naar 9 principes en 7 stappen in het gesprek, wordt

toegelicht. Relatief recent is het boek ‘Positieve Gezondheidszorg’ van F. Bannink

geschreven waarin de vertaalslag wordt gemaakt van de algemene theorie over

oplossingsgericht werken naar de huisartsenpraktijk. Dat biedt waardevolle input voor de

training. Daarnaast worden theoretische ‘uitstapjes’ gemaakt naar Methode Coachende

Gespreksvoering, Motiverende Gespreksvoering en Problem Solving Treatment (PST). Dit

zijn alle drie oplossingsgerichte gespreksmethoden.

Werkvormen

De training is opgebouwd uit de volgende werkvormen: presentatie/uitleg theorie, onderwijsleergesprek, demonstratie vaardigheden, oefenen vaardigheden, reflectie op toepassing, koppeling van theorie aan reflectie, opstellen individuele leerplannen.

Het oefenen van vaardigheden wordt gedaan aan de hand van door de deelnemers ingebrachte persoonlijke problemen of ontwikkelvragen, zodat de deelnemers ook de patiëntkant van de methodiek ervaren als gecoachte. Op deze manier wordt gebouwd aan kennis, vaardigheden en attitude.

Kennis: theorie presentatie, achtergrondinformatie, koppeling theorie aan oefensituaties

Vaardigheden: demonstraties, voeren van oplossingsgerichte gesprekken met elkaar over

echte vragen (klein of groot), gebruik maken van verschillende methodes

Attitude: Principes herkennen en bespreken, principes toepassen in de praktijk, reflectie op

ingebrachte casuïstiek, ervaren van het nut van oplossingsgericht gecoacht worden.

Programma

De scholing bestaat uit 3 sessies:

Sessie 1: (3 uur)

maandag 22 april 2024 – 18.00 – 21.00 uur

Museum ’t Oude Slot, Hemelrijken 6, 5502 HM Veldhoven– inclusief broodjes

 • Even voorstellen en korte toelichting: Visie en samenhang tussen persoonsgerichte zorg en oplossingsgericht werken
 • Oefening: bewustwording paradigma’s
 • Toelichting: deductie versus synthese aan de hand van praktische voorbeelden
 • Oefening: expert versus coach (met 4 oplossingsgerichte vragen)
 • Ervaringen nabespreken (en linken aan theoretisch kader oplossingsgericht werken)
 • Interactieve introductie theorie van Oplossingsgericht werken
 • Coachende Gespreksvoering: Demonstratie en nabespreking
 • Zelf oefenen Coachende Gespreksvoering (6 vragen) en nabespreken
 • Vooruitblik en persoonlijk leerplan opstellen

Sessie 2: (3 uur)

maandag 27 mei 2024 – 18.00 – 21.00 uur

Museum ’t Oude Slot, Hemelrijken 6, 5502 HM Veldhoven – inclusief broodjes

 • Terugblik, ervaringen, vragen
 • Onderwijs-leergesprek over de 9 principes en 7 stappen van oplossingsgericht werken
 • De 7 stappen van oplossingsgericht werken: demonstratie en nabespreking
 • Zelf oefenen oplossingsgericht coachen en nabespreken
 • Eigen plan opstellen voor toepassing
 • Evaluatie

Sessie 3: (1,5 uur)

maandag 24 juni 2024  Online via Teams, 19.00 – 20.30 uur

 • Terugblik, ervaringen, vragen
 • Theorie: aanvullende theorie afhankelijk van ervaringen en vragen
 • Vervolgplan opstellen voor toepassing in de praktijk
 • Evaluatie

De trainer

Deze workshops worden verzorgd door Hans van der Veen (42 Solutions b.v.)

Opleidingen: Master Begeleidingskunde (MBk), diverse coaching opleidingen

Activiteiten: Training en coaching van individu, team en organisatie

Coaching

POH kunnen persoonlijke coaching aanvragen van een PoZoBcoach. Deze kan tussentijds of na de scholing de POH ondersteunen door bijvoorbeeld gezamenlijke casuïstiekbespreking, feedback geven of anderszins. 

Velden uit het intranet

Registratie ingeschakeld

1

Registratie open

Registratie sluit op

2024/04/19 10:00

Registratie geannuleerd

Maximum aantal registraties

12

Beschikbare plaatsen

4

Informatie

Beschikbare plaatsen: 4

Data informatie

22-04-2024 18:00 tot 22-04-2024 21:00

Locatie: Museum 't Oude Slot

Adres: Hemelrijken 6, 5502 HM Veldhoven


Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?