Tel. 040 - 230 69 20

Online Leergang Persoonsgericht (Jaar)gesprek Chronische Zorg maandagen 14/9 – 12/10 – 9/11 2020, Huisartsen

De leergang omvat 3 plenaire online sessies:

 1. online basistraining: maandag 14 september van 15.30 uur – 17.00 uur
 2. verdiepende training:  maandag 12 oktober van 15.30 uur – 17.00 uur
 3. verdiepende training:  maandag 9 november van 15.30 uur – 17.00 uur

Doel van deze scholing:

 • Ontwikkelen in gezamenlijke besluitvorming en motiverende gespreksvoering
 • Leren werken met de NDF Gesprekskaart en Spreekkamerkaart
 • Meer voldoening uit je werk door betere samenwerking en actievere houding van je patiënt
 • Je ervaart minder werkdruk door het aannemen van een andere houding ten aanzien van het veranderproces van de patiënt

Het digitale programma van de leergang Persoonsgericht Jaargesprek met in totaal 7,5 uur aan training en coaching verspreid over een periode van 6 maanden ziet er als volgt uit:

1. Voorbereiding:

a. Opbouw van de leergang

b. Informatie over de NDF Gesprekskaart en over Motiverende Gespreksvoering

c. Handreiking beeldbellen[1] en aanbod ondersteuning via relatiemanager

d. Bespreken van persoonsgerichtheid, samenwerking en eigenaarschap bij de cliënt

2. Intakegesprek: Kennismaking, motivatie voor deelname en persoonlijk ontwikkeldoel (20 minuten)

3. Introductie in Motiverende Gespreksvoering met deze video (13 minuten)

4. 14/9 – Training 1 via MS Teams (90 minuten – hele groep, max. 12 deelnemers)

a. Welkom, kennismaking, introductie

b. Motiverende Gespreksvoering in vogelvlucht

c. Introductie van de NDF gesprekskaarten

d. Samen de agenda bepalen – theorie en ervaringen

e. Samen de agenda bepalen – demonstratie aan de hand van een casus

f. Samen de agenda bepalen – oefenen (in break-out rooms)

g. Dialoog: Hoe ga je aan de slag?

 • Bij wie en waarom?
 • Hoe introduceren?
 • Hoe inpassen in je reguliere spreekuur? Neem de tijd!
 • Wat maakt dat je het niet gaat doen? Wat heb je nodig om het toch te doen?

5. 12/10 – Training 2 via MS Teams (90 minuten – hele groep, max. 12 deelnemers)

a. Theorie behoudtaal of verandertaal

b. Van reparatiereflex naar ontlokken van verandertaal

c. Oefening mbv online tool (chatfunctie of nader te bepalen betere tool)

 • Reflecteren van verandertaal
 • Vragen naar verandertaal* Coach elkaar op eigen voornemens t.a.v. het eigen maken van deze materie (in break-out rooms)
 • Vervolgafspraken over video’s en coaching en evaluatie

6. 9/11 – Supervisie via Teams (90 minuten – hele groep, max. 12 deelnemers

a. Delen eerste ervaringen met het ‘persoonsgericht jaargesprek’ (Talking Stick methode)

b. Benoemen aandachtspunten:

 • Benaderen patiënten
 • NDF gesprekskaart
 • Gespreksvoering
 • Overig

c. Waar ga je in volgende gesprekken mee aan de slag?

 • Wat was je persoonlijk leerdoel?
 • Wat heb je geleerd van je eerste ervaringen?
 • Wat betekent dat voor het vervolg?

7. Individuele coaching (60 minuten)

a. Hoe gaat het met het ontwikkelproces?

b. Wat wil de deelnemer bespreken?

c. Bespreken opname van een ‘persoonsgericht jaargesprek’

d. Afspraken vervolg

8. Individuele coaching (60 minuten)

a. Hoe gaat het met het ontwikkelproces?

b. Wat wil de deelnemer bespreken?

c. Bespreken opname van een ‘persoonsgericht jaargesprek’

d. Afspraken vervolg

9. Schriftelijke evaluatie bij de deelnemers

a. Open vragen

b. Schaalvragen
 

10. Slotsessie (60 minuten) – via Teams of een fysieke meeting

a. Resultaten evaluatie en reflectie hierop

b. Hoe ver ben je met je persoonlijk leerdoel?

c. Aandachtspunten voor duurzame implementatie ‘persoonsgericht jaargesprek’

 • Willen
 • Kunnen
 • Triggers

d. Vervolg per deelnemer en ‘wat helpt jou?’


Velden uit het intranet

Registratie ingeschakeld

1

Registratie open

Registratie sluit op

2020/09/11 10:00

Registratie geannuleerd

1

Maximum aantal registraties

2

Beschikbare plaatsen

2

Informatie

Beschikbare plaatsen: 2

Data informatie

14-09-2020 15:30 tot 14-09-2020 17:00

Locatie: PoZoB, zaal 5

Adres: Bolwerk 10 - 14 Veldhoven


Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?