Tel. 040 - 230 69 20

Online Leergang Consultvoering met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden Pharos dinsdag 22 november 2022, huisartsen

Wat leer je

 • Bewustwording van het feit dat het belangrijk is op een heldere manier te communiceren met mensen met lage taal- en gezondheidsvaardigheden. Het bevordert ziekte-inzicht, medicatietrouw en leefstijl en daarmee draagt het bij aan een betere gezondheid. Begrijpelijk communiceren is fundamenteel voor een goede relatie met de patiënt.
 • Leren herkennen van de doelgroep en hoe lage gezondheidsvaardigheden bespreekbaar te maken in de spreekkamer.
 • Tools en methoden in consulten met mensen met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden leren inzetten door te oefenen met een trainingsacteur en individuele coaching op ervaringen uit je praktijk. Je leert bijvoorbeeld te werken met de terugvraagmethode.

Het programma

 1. E-learning (2 uur): Daarin vind je basisinformatie, ervaringsverhalen, voorlichtingsmateriaal en hulpmiddelen
 2. Interactieve onlinetraining (2 uur) met acteur:  training zal beginnen met een korte werkvorm om het geleerde uit de e-learning samen te vatten en op te frissen. De training wordt afgesloten met een werkvorm waarin persoonlijke leerdoelen worden vastgelegd, gericht op het individuele coaching traject.

De onlinetraining is praktijkgericht en interactief. Voortbouwend op de aangereikte informatie in de e-learning. Het uitspelen van praktijksituaties met een trainingsacteur vormt een belangrijk onderdeel van de training. Aan het einde van de training worden persoonlijke leerdoelen vastgelegd en krijgen deelnemers een praktijkopdracht mee: het in de praktijk brengen van de terugvraagmethode en het in praktijk brengen van eenvoudig communiceren.

 1. Individueel coachgesprek (20 minuten): Op basis van audio opname van 1 consult en een reflectie hierop wordt een coachgesprek gepland. Het coaching gesprek heeft als doel borging van de aandachtspunten m.b.t. communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en borging van de “terugvraagmethode”.

Doelen

 • De deelnemer kent de begrippen ‘laaggeletterd’, ‘laagopgeleid’ en ‘lage gezondheidsvaardigheden’;
 • De deelnemer kan ‘laaggeletterdheid’ en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden herkennen;
 • De deelnemer is zich bewust van de invloed van een lage scholingsachtergrond op basisvaardigheden, leerstijl > het opnemen en toepassen van informatie) en abstractieniveau van de patiënt;
 • De deelnemer kan de communicatie aanpassen aan laaggeletterde patiënten;
 • De deelnemer kent het belang van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en oefent in de toepassing ervan;
 • De deelnemer is bekend met de terugvraagmethode en kan deze toepassen.

Inspiratie

 • Lees of kijk hier naar diverse ervaringen van zorgverleners en patiënten.
 • Een collega bevragen naar de ervaringen kan natuurlijk ook. Al 32 POH Somatiek gingen je voor. Waaronder Etteke de Bie, Trudy Huinink, Caroline Janssen en de PoZoBcoaches.
 • POH GGZ Laura Vos was erg enthousiast en adviseerde haar collega’s eerder al op de tijdlijn van Pozobnet om de leergang te volgen.

Aanvullende informatie

Voor de leergangen Consultvoering van het programma Persoonsgerichte Zorg geldt:

 • Er wordt gebruik gemaakt van 1 geluidsopname van consulten ten bate van coaching.
 • Scholing en coaching vindt digitaal plaats.
 • Praktijkondersteuners kunnen gebruik maken van de uren die nog beschikbaar zijn in het jaarlijkse urenbudget voor scholing eventueel aangevuld met eigen tijd.
 • De leergangen consultvoering vallen niet onder de verplichte scholingen.
 • De inschrijfkosten van de trainingen zowel voor huisartsen als praktijkondersteuners worden vergoed uit het programma Persoonsgerichte Zorg
 • De inwerkperiode bij PoZoB moet afgerond zijn.
 • Reserveer ruimte in je agenda voor de bijeenkomsten die nodig zijn voor deze leergang en de bijbehorende coaching.
 • Tussentijds stoppen benadeelt collega’s die ook graag hadden willen deelnemen.

Velden uit het intranet

Registratie ingeschakeld

1

Registratie open

1

Registratie sluit op

2022/11/21 11:00

Registratie geannuleerd

Maximum aantal registraties

3

Beschikbare plaatsen

3

Informatie

Beschikbare plaatsen: 3

Data informatie

22-11-2022 15:30 tot 22-11-2022 17:30

Locatie: online via teams


Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?