Tel. 040 - 230 69 20

Leergang Persoonsgericht (Jaar)gesprek Chronische Zorg maandag 14 september 2020, Huisartsen

Verdiepen in motiverende gespreksvoering met mensen met een chronische aandoening om betekenisvolle doelen te bereiken. En om te stimuleren dat ze zelf meer regie gaan nemen. Daarnaast leren de deelnemers werken met de NDF hulpmiddelen om de persoonsgerichte insteek van de gesprekken te stimuleren.

Tijdstip Basistraining: maandag 14 september van 17.30 uur – 20.30 uur, inloop vanaf 17.00 met een broodje.

Tijdstip Verdiepende Training: Begin 2021 van 17.30 – 19.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur met een broodje

Locatie: PoZoB, Bolwerk 10 Veldhoven, zaal 5

Doel van deze scholing:

 • Ontwikkelen in gezamenlijke besluitvorming en motiverende gespreksvoering
 • Leren werken met de NDF Gesprekskaart en Spreekkamerkaart
 • Meer voldoening uit je werk door betere samenwerking en actievere houding van je patiënt
 • Je ervaart minder werkdruk door het aannemen van een andere houding ten aanzien van het veranderproces van de patiënt

De basistraining is onderdeel van de Leergang Persoonsgericht (Jaar)gesprek Chronische Zorg. De leergang bestaat uit een Basistraining van 3 uur, twee individuele coachgesprekken (van ieder 1 uur) op basis van opnames van het consult en een Verdiepende training van 2 uur.

Aanvullende informatie

Voor de leergangen Consultvoering van het programma Persoonsgerichte Zorg geldt dat:

 • voorwaarde voor deelname is dat de praktijk deelneemt aan het programma Persoonsgerichte Zorg met minimaal één huisarts en één praktijkondersteuner. Je relatiemanager gaat met de deelnemers van jouw praktijk over persoonsgerichte zorg in gesprek aan het begin en na afloop van de leergang
 • de coaching op opnames voor praktijkondersteuners in plaats van de verplichte video-coaching mag (niet ‘moet’) plaatsvinden
 • voor de coachuren en reistijd het beschikbare urenbudget voor video-coaching gebruikt mag worden
 • de coaching op een centrale locatie plaatsvindt (bij PoZoB in Veldhoven of in overleg op een andere locatie in het werkgebied van PoZoB)
 • praktijkondersteuners gebruik kunnen maken van de uren die nog beschikbaar zijn in het jaarlijkse urenbudget (20 uur) voor scholing eventueel aangevuld met eigen tijd, de leergangen consultvoering vallen niet onder de verplichte scholingen.
 • de leergang Beperkte Gezondheidsvaardigheden en Consultvoering een tijdsinvestering vraagt van 5 uur (3 uur training en 2 uur coaching op opnames), de andere twee 7 uur (5 uur training en 2 uur coaching op opnames). Dit is exclusief de reistijd.
 • de inschrijfkosten van de trainingen zowel voor huisartsen als praktijkondersteuners worden vergoed uit het programma Persoonsgerichte Zorg

Velden uit het intranet

Registratie ingeschakeld

1

Registratie open

1

Registratie sluit op

2020/09/11 10:00

Registratie geannuleerd

Maximum aantal registraties

2

Beschikbare plaatsen

2

Informatie

Beschikbare plaatsen: 2

Data informatie

14-09-2020 17:30 tot 14-09-2020 20:30

Locatie: PoZoB, zaal 5

Adres: Bolwerk 10 - 14 Veldhoven


Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?