Tel. 040 - 230 69 20

Leergang Consultvoering Positieve Gezondheid donderdagen 21/09, 16/11, 08/02/24, POH

Inhoud

Positieve Gezondheid hebben we als PoZoB als kernvisie omarmt en ligt ten grondslag aan de wijze waarop wij gezondheid benaderen en zorg verlenen.

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid is uitgewerkt in 6 dimensies voor een bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Meer info over Positieve Gezondheid lees je op www.iph.nl.

De leergang bestaat uit:

 • een individueel intakegesprek met een coach
 • E-learning video;
 • startsessie (2 uur);
 • een supervisie (1 uur);
 • twee individuele coachgesprekken (2x 1 uur) op basis van geluidsopnames van oefengesprekken;
 • een slotsessie (1,5 uur).

De leergang omvat 3 plenaire sessies:

 • Startsessie donderdag 21 september 2023 15-17 fysiek zaal 5
 • Supervisie in coachgroepje donderdag 16 november 2023 16-17 digitaal via Teams (in afstemming met de coach)
 • Slotsessie donderdag 8 februari 2024 15.30-17 fysiek zaal 5

Programma

Startsessie

De startsessie is de voorbereiding op oefengesprekken Positieve Gezondheid in de praktijk. Inhoud:

 • De basics van Positieve Gezondheid.
 • Positieve gezondheid en jezelf
 • Wat is ‘het andere gesprek’ en hoe voer je dat?
 • Het Actiewiel
 • Het Spinnenweb: Veerkracht en stimuleren van eigen regie
 • Wanneer kun je Positieve Gezondheid inzetten?
 • Hoe werk je met het Spinnenweb instrument?
 • Voorbereiding op oefengesprekken.

Supervisie sessie

Reflecteren op de eerste ervaringen met oefengesprekken Positieve Gezondheid, zowel rondom de gespreksvoering als het benaderen van patiënten. En met elkaar komen tot handvatten voor het voeren van nieuwe oefengesprekken.

Slotsessie

Evalueren van de digitale leergang en de ontwikkeling op je persoonlijk leerdoel. Daarnaast komen tot een persoonlijke strategie voor duurzame implementatie van het ‘andere gesprek en benoemen wat je daarvoor nodig hebt.

Deze collega’s gingen je voor

Lees hier het verhaal van POH S Domique Huizing

Luister hier naar het verhaal van POH S Jolanda Hutten

Lees hier het verhaal van POH S Corine Kroonenburg

Trainers en coaches

De training, tussentijdse coaching en intervisie worden gegeven door IPH trainer en coach Wendy van Loo samen met POH en PoZoB coaches Domique Huizing en Corienne Janssen.

Aanvullende informatie voor de POH

Voor deelname aan deze leergang geldt:

 • Deelname is niet vrijblijvend. We verwachten dat je op basis van bovenstaande informatie de benodigde tijd kunt vrijmaken en de leergang volledig kunt volgen en afronden.
 • Het is zeer aan te bevelen (maar niet noodzakelijk) dat je vanuit de praktijk deelneemt als team: huisarts plus POH. Zodat je als team integraal de visie op consultvoering ondersteunt en consequent inzet ten bate van de patiënt.
 • Bespreek in het team van de praktijk je deelname en vraag of anderen willen aansluiten.
 • Er wordt gebruik gemaakt van geluidsopnames van consulten ten bate van coaching.
 • Praktijkondersteuners kunnen gebruik maken van de uren die nog beschikbaar zijn in het jaarlijkse urenbudget (20 uur) voor scholing eventueel aangevuld met eigen tijd.
 • De leergang valt niet onder de verplichte scholingen.
 • De kosten van de trainingen en accreditatie zowel voor huisartsen als praktijkondersteuners worden vergoed uit het programma Persoonsgerichte Zorg.
 • Je inwerkperiode als POH bij PoZoB moet afgerond zijn.

Velden uit het intranet

Registratie ingeschakeld

1

Registratie open

1

Registratie sluit op

2023/09/18 10:00

Registratie geannuleerd

Maximum aantal registraties

7

Beschikbare plaatsen

3

Informatie

Beschikbare plaatsen: 3

Data informatie

21-09-2023 15:00 tot 21-09-2023 17:00

Locatie: PoZoB, zaal 5

Adres: Bolwerk 10 Veldhoven


Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?