Tel. 040 - 230 69 20

Leergang Consultvoering Positieve Gezondheid, donderdagen 08/06, 31/08, 09/11 2023, POH

De leergang bestaat uit:

 • een individueel intakegesprek met een coach
 • E-learning video;
 • startsessie (2 uur);
 • een supervisie (1 uur);
 • twee individuele coachgesprekken (2x 1 uur) op basis van geluidsopnames van oefengesprekken;
 • een slotsessie (1,5 uur).

De leergang omvat 3 plenaire sessies:

 • Startsessie donderdag 8 juni 2023 15-17 fysiek zaal 5
 • Supervisie in coachgroepje donderdag 31 augustus 2023 16-17 digitaal via Teams
 • Slotsessie donderdag 9 november 2023 15.30-17 fysiek zaal 5

Programma

Startsessie

De startsessie is de voorbereiding op oefengesprekken Positieve Gezondheid in de praktijk. Inhoud:

 • De basics van Positieve Gezondheid.
 • Positieve gezondheid en jezelf
 • Wat is ‘het andere gesprek’ en hoe voer je dat?
 • Het Actiewiel
 • Het Spinnenweb
 • Wanneer kun je Positieve Gezondheid inzetten?
 • Hoe werk je met het Spinnenweb instrument?
 • Voorbereiding op oefengesprekken.

Supervisie sessie

Reflecteren op de eerste ervaringen met oefengesprekken Positieve Gezondheid, zowel rondom de gespreksvoering als het benaderen van patiënten. En met elkaar komen tot handvatten voor het voeren van nieuwe oefengesprekken.

Slotsessie

Evalueren van de digitale leergang en de ontwikkeling op je persoonlijk leerdoel. Daarnaast komen tot een persoonlijke strategie voor duurzame implementatie van het ‘andere gesprek en benoemen wat je daarvoor nodig hebt.

Deze collega’s gingen je voor

Lees hier het verhaal van POH S Domique Huizing

Luister hier naar het verhaal van POH S Jolanda Hutten

Lees hier het verhaal van POH S Corine Kroonenburg

Trainers en coaches

De training, tussentijdse coaching en intervisie worden gegeven door IPH trainer en coach Wendy van Loo samen met POH en PoZoB coaches Domique Huizing en Corienne Janssen.

Aanvullende informatie voor de POH

Voor deelname aan deze leergang geldt:

 • Deelname is niet vrijblijvend. We verwachten dat je op basis van bovenstaande informatie de benodigde tijd kunt vrijmaken en de leergang volledig kunt volgen en afronden.
 • Het is zeer aan te bevelen (maar niet noodzakelijk) dat je vanuit de praktijk deelneemt als team: huisarts plus POH. Zodat je als team integraal de visie op consultvoering ondersteunt en consequent inzet ten bate van de patiënt.
 • Bespreek in het team van de praktijk je deelname en vraag of anderen willen aansluiten.
 • Er wordt gebruik gemaakt van geluidsopnames van consulten ten bate van coaching.
 • Praktijkondersteuners kunnen gebruik maken van de uren die nog beschikbaar zijn in het jaarlijkse urenbudget (20 uur) voor scholing eventueel aangevuld met eigen tijd.
 • De leergang valt niet onder de verplichte scholingen.
 • De kosten van de trainingen en accreditatie zowel voor huisartsen als praktijkondersteuners worden vergoed uit het programma Persoonsgerichte Zorg.
 • Je inwerkperiode als POH bij PoZoB moet afgerond zijn.

Velden uit het intranet

Registratie ingeschakeld

1

Registratie open

1

Registratie sluit op

2023/06/05 10:00

Registratie geannuleerd

Maximum aantal registraties

9

Beschikbare plaatsen

3

Informatie

Beschikbare plaatsen: 3

Data informatie

08-06-2023 15:00 tot 08-06-2023 17:00

Locatie: PoZoB, zaal 5

Adres: Bolwerk 10 -14


Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?