Tel. 040 - 230 69 20

GGZ: Nascholing over professionele attitude en zelfzorg voor de POH-GGZ, 22 oktober 9:00-13:00

PoZoB organiseert samen met 4 supervisoren een verplichte scholing over professionele attitude en zelfzorg voor de POH-GGZ. Elke POH-GGZ neemt een dagdeel deel aan de scholing, je volgt 2 van de 4 thema’s. 

Op 22 oktober kun je deelnemen aan  onderstaande workshops in subgroepen van 9:00-13:00. 

Titel workshop: De lege stoel techniek.

Supervisor: Dick Krijt

Beschrijving:

De techniek van de lege stoel houdt in, dat er niet alleen in gesprek gegaan wordt met de cliënt over diens probleem; het probleem wordt daarbij en aanvullend in termen van een interactie neergezet. Het doel is letterlijk in beweging te komen en direct uitdrukking te geven aan wat er in de relatie met een ander of aan innerlijke conflicten speelt. Zo komt met de uiterlijke beweging ook het innerlijk makkelijker in beweging. Daarbij wordt de betrokken ander voorgesteld door een lege stoel of een ander object. Hetzelfde kan ook op een tafel of bureau gedaan worden met andere kleine objecten of poppetjes. 

In de workshop wordt in de eerste helft kort de theoretische achtergrond van de techniek geschetst en worden voorbeelden gegeven. In het tweede deel wordt met de techniek geoefend in zowel de grote groep als in kleine groepjes.

Titel workshop: Systems gespreksvoering

Supervisor: Oda Bauhuis

Thema’s die aan de orde komen in de workshop:

·         De invloed van het systeem (partnerrelatie, gezin, school/werk) op de klachten van een patiënt.

·         Manieren om de wederzijdse invloed tussen systeem en patiënt mbt de klachten in kaart te brengen (genogram, interactiewijzer, circulaire vragen, interactioneel GGGGG-schema. KOP-POK model)

·         Interventies die gebruik maken van het systeem om de klachten te verminderen (cognitieve technieken, oplossingsgerichte interventies, interactionele posities)

Velden uit het intranet

Registratie ingeschakeld

1

Registratie open

1

Registratie sluit op

Registratie geannuleerd

Maximum aantal registraties

16

Beschikbare plaatsen

1

Informatie

Beschikbare plaatsen: 1

Data informatie

22-10-2018 09:00 tot 22-10-2018 13:00

Locatie: PoZoB

Adres: Bolwerk 10-14 • 5509 MH Veldhoven


Blog

Onze directeur Niels maakt je graag deelgenoot van zijn ervaringen met de zorg.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?