Tel. 040 - 230 69 20

GGZ: Nascholing over professionele attitude en zelfzorg voor de POH-GGZ, 22 oktober 13:00-17:00

PoZoB organiseert samen met 4 supervisoren een verplichte scholing over professionele attitude en zelfzorg voor de POH-GGZ. Elke POH-GGZ neemt een dagdeel deel aan de scholing, je volgt 2 van de 4 thema’s.  

Op 22 oktober  kun je deelnemen aan  onderstaande workshops in subgroepen van 13:00-17.00uur.  

Titel workshop 3: Zelfzorg

Supervisor: Mieke Slenders

Professionele attitude en identiteit verwijst naar de persoon zélf als instrument en de mate waarin die zichzelf kent en weet te hanteren. Je bent met je attitude de hulp die je biedt. Wát doe je, hoe, op welk moment, waarmee, met welke betrokkenheid als persoon, met welke mate van aansluiting en afstemming op de plek waar hulpvrager zich in het proces bevindt? Hoe hanteer je vragen, onzekerheid, angst, hoop, onverschilligheid etc. van de hulpvrager en van jezelf? Een goede attitude is niet los te zien van persoonlijke karaktereigenschappen en is nauw verbonden met de persoonlijke moraal.

Goede zorg hierin voor je professionele zelf en je persoonlijke zelf is belangrijk, zowel om jezelf als instrument in relatie tot de cliënt zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten, maar vooral ook om je eigen grenzen hierin te (h)erkennen. Dit zal jou als professional en jouw professionele attitude  versterken en een bijdrage leveren aan je vitaliteit en gezondheid in het werk en daarbuiten.

Titel workshop 4: Gespreksvoeringstechnieken met mensen met zingevingsvragen,

Supervisor: Henriette Deckers

Thema’s die aan de orde zullen komen:

Leren luisteren naar de vraag achter de vraag

Hierna zijn deelnemers in staat om verschillende types vragen van elkaar te onderscheiden en hun reactie hierop af te stemmen.

-zich meer bewust van hun eigen gevoelsmatige reactie voor, tijdens en na een gesprek

Zingevingsvragen en technieken uit de oplossingsgerichte therapie

-mensen begeleiden in het onderscheid aangeven tussen problemen en beperkingen

-mensen bewust maken van hun krachtbronnen

-doelgericht en effectief schaalvragen inzetten in hun gesprekken

 Zingevingsvragen en technieken uit de mindfulness, focussing

-de relatieve waarde van gedachten duidelijk te maken aan mensen met behulp van verschillende technieken

Velden uit het intranet

Registratie ingeschakeld

1

Registratie open

1

Registratie sluit op

2018/12/29 23:00

Registratie geannuleerd

Maximum aantal registraties

16

Beschikbare plaatsen

2

Informatie

Beschikbare plaatsen: 2

Data informatie

22-10-2018 13:00 tot 22-10-2018 17:00

Locatie: PoZoB

Adres: Bolwerk 10-14 • 5509 MH Veldhoven


Blog

Onze directeur Niels maakt je graag deelgenoot van zijn ervaringen met de zorg.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?