Tel. 040 - 230 69 20

Persoonsgerichte Zorg biedt kansen voor zorgverleners én patiënten

Arnold Romeijnders en Karin Scheele, respectievelijk adviseur en medisch bestuurder van PoZoB, lichten toe wat Persoonsgerichte Zorg betekent.

Arnold Romeijnders en Karin Scheele

Karin: “Om goed aan te sluiten bij de veranderende tijdsgeest moeten we anders omgaan met het protocollair werken. Die manier van werken heeft ons veel gebracht en blijven we ook benutten in de totale aanpak van Persoonsgerichte Zorg. Gelukkig zijn de huisartsen de afgelopen tien jaar al in de hedendaagse visie opgeleid. De dokter bepaalt niet meer alleen, de mensen hebben en houden hun eigen autonomie.”

Loslaten

Arnold: “Bij Persoonsgerichte Zorg zit de moeilijkheid in het loslaten door zorgverleners. Als je een flinke tijd terug aan een diabetes patiënt vroeg hoe het ging, dan antwoordde hij: dat
hoor ik over drie maanden weer als ik naar de dokter ga. Dan werden zijn waarden weer gemeten en besproken. Doordat we meer oog kregen voor alle aspecten van de ziekte, veranderde de zorg voor chronische ziekten: we perfectioneerden de zorgprogramma’s
en de samenwerking met de ketenpartners. Met Persoonsgerichte Zorg zetten we nog een stap verder. Zat vroeger alle kennis bij de dokter, nu zit deze ook bij de mensen. Zij realiseren zich dat ze van al hun tijd slechts 1% doorbrengen in de huisartspraktijk, voor de resterende 99% staan ze er zelf voor.”

Meer werkplezier

Arnold ziet nog een nieuw aspect: “Vroeger kreeg je tijdens het consult de mededeling over je bloeduitslagen. In een vreemde omgeving moest je dan meteen reageren op datgene wat je verteld werd. Dan vroeg een patiënt: dokter wat gaat u doen om mij beter te maken? Met de digitale revolutie kan iemand met een aandoening continu via apps inzicht hebben in zijn waarden en kan de zorgverlener een stap terug doen als het gaat om informeren.
We moeten gezondheid breder zien dan alleen de ziekte. Met Persoonsgerichte Zorg onderzoekt de persoon in kwestie met de zorgverlener vooral hoe hij of zij toch zijn levensdoelen kan verwezenlijken. Dat vraagt om een andere aanpak en interactie, maar levert de zorgverlener waarschijnlijk veel meer werkplezier op. Bovendien dragen we zo bij aan een gezonde en duurzame samenleving.”

Vertrouwen geven

Mensen kunnen volgens Arnold tegenwoordig heel goed zelf dingen uitzoeken. “Als zij een nieuwe auto willen kopen, zoeken mensen ook haarfijn uit hoe het zit met de auto van hun
voorkeur. Dat betekent dat mensen -over het algemeen- ook best zelf hun bloeddruk kunnen meten. Het helpt om hen daarbij vertrouwen te geven. Als zorgverlener denk je mee als coach, waarbij je -als het nodig is- gebruik kunt maken van de protocollen die er zijn. Het helpt om meer ruimte te creëren om die rol als coach aan te nemen. PoZoB ondersteunt daarin. En wat wij als PoZoB aanbieden kun je meteen toepassen in je praktijk. Op de manier zoals jij dat wilt en in het tempo dat bij jou past. In feite benaderen we huisartsen en praktijkondersteuners zoals zij dat doen met hun patiënten: help mij het te leren. En dat werkt pas als iemand er aan toe is en zelf de keuze maakt om ervoor open te staan.”

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?