Tel. 040 - 230 69 20

Monique Nollen-Vermeulen

25 juni 2019

“De zorg raakt iedereen”

Vanaf 7 januari werkt Monique Nollen-Vermeulen bij PoZoB als interim bestuurder. Deze samenwerking beviel van beide kanten erg goed. Daarom is Monique verheugd dat ze tijdens de algemene ledenvergadering op 12 juni 2019 is benoemd is tot algemeen bestuurder van PoZoB. “Ik wil me langer binden aan deze dynamische organisatie,’ zegt Monique. “Voor mij was de eerstelijnszorg nieuw. De dynamiek en uitdagingen in deze branche spreken me enorm aan. De zorg raakt iedereen. Dat beseft iedereen die bij PoZoB betrokken is.

“Samen goede zorg mogelijk maken: dat zit heel stevig verankerd in het DNA en de cultuur van PoZoB, “constateert Monique. “Juist daarom voelde ik meteen een klik met medewerkers, MT, collega-bestuurder en de Raad van Toezicht. Dat is een geweldige basis om onze organisatie verder te ontwikkelen. Ook met de Commissie van Afgevaardigden en Huisartsenadviesraad had ik meteen aansluiting. Ik vind het interessant om te opereren in een organisatie waar strategische en operationele samenwerking tot in de haarvaten is doorgedrongen. ”

Uitdaging
De eerstelijnszorg is een complexe, dynamische sector die volop in beweging is. Juist daarom wil Monique zich langer binden aan onze organisatie. “Er gebeurt veel in de zorg en dat moet ook. Onze huisartsenzorg wordt in de keten- en netsamenwerking steeds belangrijker,” signaleert Monique. “Binnen strakke budgetten staan we voor de grote opgave om binnen een vergrijzende samenleving en een gespannen arbeidsmarkt goede en innovatieve zorg te leveren. Het mooie is dat we die uitdagingen kunnen en durven aangaan. Ik heb de afgelopen zes maanden PoZoB leren kennen als een innovatieve organisatie die continu nadenkt hoe we praktisch de kwaliteit van de eerstelijnszorg voor patiënten kunnen verbeteren. Want juist die patiënt staat altijd centraal. Dat we daarbij de regie durven nemen in innovatieve projecten, zoals zelfmanagement van patiënten, vind ik mooi. Knap is dat we daarbij altijd kunnen bogen op een goede relatie met alle betrokkenen, zoals zorgverzekeraars. Daarmee hebben we een constructieve relatie. We denken mee, luisteren naar elkaar én verstaan elkaar ook echt. Dat is een stevige basis om te innoveren.

Speerpunten
Vanuit de stevige basis die PoZoB heeft wil Monique de komende jaren duidelijke accenten leggen in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Ze vat dat samen als ‘de juiste zorg door de juiste zorgverlener op de juiste tijd en de juiste plaats leveren’. “Dat verwachten patiënten, maar ook zorgverleners en zorgverzekeraars,” aldus Monique. “Deze ketenverschuiving in de zorg heeft grote invloed op onze meerjarenstrategie, waarin onze speerpunten voor de komende jaren zijn vastgelegd. We willen de transmurale en persoonsgerichte zorg verder ontwikkelen en implementeren in de praktijk. Daarbij zullen we nadrukkelijk oog hebben voor digitalisering, meer uniformiteit in ICT-ondersteuning en de ontwikkeling van e-health. Maar dan wel altijd op een manier die bij PoZoB past: met een persoonlijke touch en met oog voor de patiënt, om wie het uiteindelijk allemaal draait. Bij PoZoB vatten we dat samen als zorg is maatwerk: nu en in de toekomst.”

Even voorstellen …
Naam: Monique Nollen-Vermeulen
Functie: algemeen bestuurder
Woonplaats: Dongen
Werkzaam bij PoZoB sinds: 7 januari 2019
Werkervaring: twintig jaar in het bankwezen gewerkt, onder meer in diverse managementfuncties.
Daarna 13 jaar interim manager bij diverse maatschappelijke organisatie, waaronder ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

 

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?