Tel. 040 - 230 69 20

Gerco Schep benoemd per 1 oktober 2021

14 oktober 2021

Na 1 jaar op interim basis te hebben gewerkt bij PoZoB is Gerco Schep per 1 oktober 2021 benoemd als statutair voorzitter /algemeen bestuurder van de RvB van PoZoB. Op voordracht van de RvT hebben de leden tijdens de ALV van 29 september unaniem ingestemd met de benoeming van Gerco. Hieraan voorafgaand hadden de CvA, de OR en de cliëntenraad al een unaniem positief advies afgegeven over de benoeming.

“We hebben het afgelopen jaar grote stappen voorwaarts kunnen maken in het professionaliseringstraject dat de afgelopen periode is ingezet. Het toverwoord was daarbij samenwerking”, aldus Gerco. Gerco en Karin kunnen als RvB van PoZoB met dit besluit verder met het bouwen aan en verstevigen van de toekomst van PoZoB.

Bedrijfsvoering in de zorg vaak ‘zorgenkindje’ (eerder verschenen artikel)
Naar aanleiding van het begin juli aangekondigde vertrek van Monique Nollen als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht de heer Gerco Schep voorgedragen als haar opvolger. Tijdens de Algemene Leden Vergadering werd onlangs ingestemd met zijn benoeming per 1 oktober 2020. Gerco Schep heeft ruim 15 jaar bestuurservaring o.a. binnen de zorgsector, onderwijs en overheid. Naast functies als toezichthouder en directeur bedrijfsvoering/CFO, geeft hij ruim 20 jaar leiding aan professionals. In de aanbevelingen van medewerkers en collega’s op zijn LinkedIn profiel lees je kernwoorden als: betrokken, passie, creatief, energie, transitie, bereikbaar, toegankelijk, duidelijk, daadkracht, eerlijk, vernieuwing, open… Kernwoorden en ambities die aansluiten bij PoZoB en zeker bij PoZoB 2.0, waar Gerco en Karin Scheele op dit moment samen een aanzet voor ontwikkelen. De afgelopen 10 jaar werkte Gerco Schep voor zorgorganisaties die stuk voor stuk onder druk stonden.

In zijn visie beschrijft hij een zorgorganisatie als een medaille met twee zijden, die niet zonder elkaar kunnen: de zorg aan de ene kant en de bedrijfsvoering aan de andere kant. Gerco Schep: “Mijn ervaring is dat er bij veel zorgorganisaties sprake is van het niet altijd goed in balans zijn van de aandacht voor de zorg en de aandacht voor de bedrijfsvoering om die zorg mogelijk te maken. Zorgorganisaties ontstaan vaak vanuit een ideële doelstelling, die natuurlijk altijd op de voorgrond staat, maar een goede en passende bedrijfsvoering is daarbij noodzakelijk. Bij succesvolle organisaties zijn deze optimaal in balans. Verbeteren en innoveren van de zorg is duurzaam mogelijk als de organisatie ook qua bedrijfsvoering in balans is. Gezonde bedrijfsvoering is dus echt een voorwaarde voor succes. Gelukkig is Monique Nollen bij haar komst in 2019 al gestart met het professionaliseren van de organisatie en de bedrijfsvoering. De ingeslagen weg lijkt mij absoluut de juiste koers. De afgelopen weken heeft Monique mij goed ingevoerd in de lopende processen en dossiers. Het bedrijfskundige aspect, in combinatie met innovatie van zorg is echt mijn ding. Ik voel me snel thuis in een organisatie en dat maakte de overdracht voor Monique ook makkelijker en sneller. Dit geeft haar de gelegenheid om 1 november afscheid te nemen van PoZoB.”

Rust en vertrouwen als basis
“Als bestuurder is mijn stijl voornamelijk faciliterend richting de organisatie door het scheppen van heldere kaders waarbinnen iedereen goed kan functioneren en groeien. Bij grote problematiek val ik terug op mijn ruime ervaring als crisismanager / bestuurder: bijsturen als er onbalans is en vooral doen wat gedaan moet worden om samen problemen te overwinnen en de organisatie naar rustiger vaarwater te brengen. In de afgelopen jaren als bestuurder in de jeugdzorg, jeugd GGZ en speciaal onderwijs werden mijn organisaties en ik geconfronteerd met een enorme financiële tegenwind. Toch lukte het om deze tegenslagen te overwinnen en om samen mooie zorg- en onderwijsinnovaties tot stand te brengen. Iets waar ik erg trots op ben. De cliënt / patiënt staat bij mij altijd centraal. Je zult mij dan ook vaak de vraag horen stellen: “en wat levert het de patiënt en onze huisarts op als we dit gaan doen?”

Mijn kracht is om vanuit een helikopterblik de koers te bepalen en die ook als een rode draad vast te blijven houden. Daarbij vertrouwende op de kennis en kracht in de organisatie. Na mijn eerste weken is het mij duidelijk dat collega bestuurder Karin Scheele de zorgkant inhoudelijk goed beheerst. Volgens mij zijn wij samen als RvB, met een sterk MT en een jonge RvT, in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Een mooie taak, maar vooral een mooie uitdaging. Bij PoZoB werken betrokken medewerkers met een kloppend hart voor de zorg. Alles wordt uit de kast getrokken om de huisartsen maximaal te ondersteunen en om in zorgprogramma’s de patiënten te helpen. Daar wil ik me graag voor inzetten.”

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?