Tel. 040 - 230 69 20

Auteur: Joop Schaffels

Gerco Schep per 1 oktober benoemd als interim-voorzitter Raad van Bestuur PoZoB

1 oktober 2020

De Raad van Toezicht heeft naar aanleiding van het begin juli aangekondigde vertrek van Monique Nollen als voorzitter van de Raad van Bestuur tijdens de ALV van 30 september de heer Gerco Schep voorgedragen als voorzitter van de Raad van Bestuur-ad interim. De ALV heeft ingestemd met zijn benoeming per 1 oktober 2020. Door de benoeming van Gerco Schep is Monique Nollen per 1 oktober afgetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van PoZoB. Gelukkig blijft zij tot nog enige tijd aan PoZoB verbonden voor een zorgvuldige overdracht van de lopende dossiers. Gerco Schep (geb.1962) is een bestuurder met […]

Collega’s vertellen: bijzondere consultvoering

4 juni 2020

Collega’s vertellen: bijzondere consultvoering In deze bijzondere tijden van Corona wordt er van praktijkondersteuners huisarts (POH) om creativiteit gevraagd als het gaat om het invullen van spreekuren, nu patiënten niet meer op de praktijk ontvangen kunnen worden. Aan het woord zijn twee collega’s die hier een bijzondere invulling aan hebben gegeven. Lisanne de Wit: wandelgesprekken “Ik liep al een tijd met het idee voor wandelgesprekken, eigenlijk al voordat de Corona maatregelen waren begonnen. In de omgeving van mijn praktijk zijn namelijk zo veel mooie boerderijen en leuke paadjes. Enige tijd geleden ben ik met een patiënt een wandelgesprek gaan voeren […]

Maatregelen coronavirus

20 maart 2020

PoZoB volgt de richtlijnen van het RIVM en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De bij PoZoB aangesloten huisartsen en praktijkondersteuners worden via intranet op de hoogte gehouden van de maatregelen.

Patiënten waarderen de zorg vanuit PoZoB met een 8,3

4 februari 2020

Dit blijkt uit de pilot PREM (Patient Reported Experience Measurement) waar PoZoB aan mee heeft gedaan. De pilot is een landelijk initiatief van Patientënfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Ineen. Het doel van de pilot is om op een systematische manier de patiëntervaringen te meten van de chronische somatische zorg. Dit werd nog niet gedaan terwijl er wel behoefte aan is. Vanuit PoZoB namen ruim 20 huisartspraktijken deel aan de pilot en 623 patiënten hebben de vragenlijsten ingevuld. Dieuwke Oegema, stafmedewerker kwaliteit en beleid PoZoB: ‘Een 8,3 is een mooie score, waar we trots op mogen zijn. In de uitkomsten valt […]

Unieke regionale samenwerking voor zorg chronische patiënten

31 januari 2020

‘Samen op een lijn’ hoopt velen tot voorbeeld te zijn Van links naar rechts: Arnold Romeijnders, medisch directeur PoZoB en medegrondlegger van het initiatief; Monique Nollen, algemeen bestuurder PoZoB; Richard Verheesen, voorzitter MSB de Medici, Jan Harm Zwaveling, voorzitter raad van bestuur Máxima MC. Het lijkt een onmogelijke opdracht: de zorgkosten terugdringen terwijl we steeds ouder worden en kampen met steeds meer chronische ziekten. Zowel de eerste lijn (huisartsen) als de tweede lijn (medisch specialisten) zijn samen betrokken bij de behandeling van chronisch zieken. De afstemming tussen deze historisch gescheiden werelden is echter niet altijd optimaal en uniform. De kans […]

Samenwerken in de zorg rondom GGZ

10 december 2019

Apanta, DOH, GGzE, Novadic-Kentron, PoZoB, PsyZorg en SGE slaan de handen ineen in een regionaal programma GGZ met als titel ‘Samen Verder!’. De ambitie van deze samenwerking is tweeledig. Ten eerste dat iedere persoon met een GGZ zorgvraag de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Ten tweede om ervoor te zorgen dat wachtlijsten tot het verleden gaan behoren. Gemeente Veldhoven ondersteunt het initiatief met het ondertekenen van een adhesieverklaring. Op 5 december hebben alle betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst getekend. Het startsein om flinke stappen te gaan maken! “Deze overeenkomst is voor ons een hele belangrijke eerste concrete stap om […]

Gezamenlijke aanpak voor groeiend aantal longpatiënten in Helmond en De Peel

22 november 2019

Longnetwerk zet belangrijke stappen voor astma/COPD-patiënten Hoe kunnen we goede longzorg behouden en zelfs verbeteren in de regio Helmond en De Peel met een snelgroeiende groep astma/COPD-patiënten? Op dit moment zijn er ongeveer 5000 mensen met COPD en bijna 9000 mensen met astma in deze regio. De schatting is dat dat er over 5 jaar zo’n 20 procent méér zijn. Longartsen, huisartsen aangesloten bij PoZoB, apothekers en verpleegkundigen gaan samen deze uitdaging aan in het Longnetwerk Helmond en De Peel. ‘Het is inmiddels duidelijk dat we de zorg met de huidige aanpak niet gaan redden als professionals. Het is een […]

Karin Scheele benoemd tot medisch bestuurder PoZoB

1 oktober 2019

Karin Scheele is op 26 september 2019 tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot medisch bestuurder van zorggroep PoZoB. Vanaf 1 december neemt zij de taken over van haar voorganger Arnold Romeijnders die afscheid neemt als medisch bestuurder. Partijen verbinden Karin zal zich samen met algemeen bestuurder Monique Nollen focussen op de medisch-inhoudelijke en proactieve doorontwikkeling van de transmurale samenwerking en innovatieve zorgprogramma’s van PoZoB. Daarnaast heeft Karin extra aandacht voor de vakinhoudelijke en praktische praktijkondersteuning om zo ontzorging van huisartsen te realiseren. Ze werkt daarbij altijd vanuit de overtuiging dat verbinding met alle partijen de zorg voor patiënten ten goede […]

Lof inspectie voor ouderenzorg in Best

1 augustus 2019

BEST – De zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen met lichamelijke of mentale klachten in de gemeente Best is goed georganiseerd. Huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleging werken goed samen en zetten de oudere centraal. De ouderen en hun mantelzorgers voelen zich gehoord en vinden dat zij zelf de regie over hun leven in handen hebben. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een groot onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de afgelopen maanden heeft uitgevoerd in Best. Inspecteurs voerden tientallen gesprekken met alle betrokkenen: ouderen, hun mantelzorgers, de dertien huisartsen van Best en de vier thuiszorgorganisaties die in de gemeente actief […]

En morgen gezond weer op!

27 juni 2019

  Bron: Veldhovens Weekblad – 19 juni 2019

Blijf op de hoogte

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?